VISI

Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif

MISI

Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif

MOTTO

Kami Melayani Dengan PASTI
(Profesional, Amanah, Senyum, Tanpa Imbalan)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami seluruh penyelenggara pelayanan pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang di tetapkan & apabila tidak menempati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku